Taisyklės

1. Stovyklavietėje laikytis priešgaisrinių saugos taisyklių.
2. Nepalikti įjungtų elektros prietaisų išeinant iš patalpų.
3. Rūpintis savo ir kitų saugumu.
4. WC patalpose laikytis švaros.
5. Stovyklos teritorijoje nešiukšlinti, šiukšles mesti į tam skirtas šiukliadėžes.
6. Negadinti stovyklavietės inventoriaus.
7. Sugadinus inventorių, atlyginti padarytą žalą.
8. Rūpintis savo augintinių priežiūra.
9. Netriukšmauti po 23.00 val.